Cabaret Travel
Tin tức
Hotline: 028 7303 2727

Chính sách thanh toán và hoàn trả

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUNG

 • Hình thức: chuyển khoản hoặc thanh toán tiền mặt
 • Phương thức:

Đặt cọc 50% tổng giá trị thanh toán

Thanh toán phần còn lại trước ngày tour khởi hành 05-07 ngày làm việc, hoặc ngay khi có kết quả Visa (đối với các tour phải làm visa).

ĐIỀU KHOẢN HỦY VÀ HOÀN TRẢ

Đối với trường hợp hủy chuyến đi vào ngày thường:

 • Hủy do bị từ chối visa: Quý khách mất phí làm Visa.
 • Hủy ngay sau khi Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán đã cấp visa và Bên B đã xuất vé và đặt hết dịch vụ: Chi phí huỷ là 100% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 30 ngày: Chi phí hủy là 30% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 25 – 29 ngày: Chi phí hủy là 40% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 20 – 24 ngày: Chi phí hủy là 50% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 15 – 19 ngày: Chi phí hủy là 60% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 10 -14 ngày: Chi phí hủy là 70% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 03 – 09 ngày: Chi phí hủy là 90% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trong thời gian trước ngày khởi hành 48 tiếng: Chi phí hủy là 100% giá chuyến đi.

Đối với trường hợp hủy chuyến đi vào ngày Lễ, Tết:

 • Hủy do bị từ chối visa: Quý khách mất phí làm Visa.
 • Hủy ngay sau khi Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán đã cấp visa và Bên B đã xuất vé và đặt hết dịch vụ: Chi phí huỷ là 100% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 30 ngày: Chi phí hủy 50% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 20 – 29 ngày: Chi phí hủy là 70% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 07 – 19 ngày: Chi phí hủy là 80% giá trị chuyến đi.
 • Hủy chuyến đi trước ngày khởi hành 01 – 06 ngày: Chi phí hủy là 100% giá trị chuyến đi.

Thời gian hủy chuyến đi được tính trên các ngày làm việc trong tuần (không tính Thứ 7, Chủ Nhật, các ngày nghỉ Lễ, Tết…).

Việc hủy chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email và phải được phía Công ty xác nhận. Việc thông báo hủy chuyến đi qua điện thoại sẽ không được chấp nhận.